Website design & creation by Nimosmeteo                                                                                                                                                                                                  Copyright by De Nieuwe Haven

Doelstelling Stichting De Nieuwe Haven

Het ondersteunen van kansarmen in onze samenleving, in Nederland en daarbuiten, door het verstrekken van levensonderhoud,  onderwijs en anderszins, direct of indirect door financiële ondersteuning van instellingen en instanties met eenzelfde doelstelling en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Missie en Visie

Stichting De Nieuwe Haven is in het leven geroepen door een aantal leden van een grote familie die gedurende meerdere decennia middels diverse ondernemingen een vermogen hebben opgebouwd. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid van de familie wensen deze familieleden thans een deel van het opgebouwde vermogen terug te brengen in de samenleving, teneinde mensen – waar ook ter wereld - in moeilijke situaties of omstandigheden te ondersteunen.

Om het te schenken vermogen zoveel mogelijk te benutten is door bedoelde familieleden de Stichting De Nieuwe Haven opgericht die zich als een ANBI-status zal kwalificeren en zullen als potentiële begunstigden eveneens instellingen of instanties met een ANBI- of vergelijkbare status door het bestuur worden geselecteerd.