Website design & creation by Nimosmeteo                                                                                                                                                                                                                   Copyright by De Nieuwe Haven

ANBI


Vanaf januari 2014 is het voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verplicht gesteld een aantal gegevens op de website te publiceren. Per 1 januari 2019 is de ANBI status verleend.


Stichting De Nieuwe Haven


RSIN/Fiscaal nummer: 858062355


Postadres: Kudelstaartseweg 116, 1433 GL Kudelstaart


Emailadres: info@denieuwehaven.com


Telefoon: 0031 297-324303 (voorzitter)


Doelstelling

Het doel van stichting De Nieuwe Haven is het ondersteunen van kansarmen in onze samenleving, in Nederland en daarbuiten, door het verstrekken van levensonderhoud, onderwijs, gezondheidszorg en anderszins, direct of indirect door financiële ondersteuning van instellingen en instanties met eenzelfde doelstelling en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Missie en beleidsplan

Stichting De Nieuwe Haven is in het leven geroepen door (oud-)ondernemers die een deel van het door hen opgebouwde vermogen vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen terugbrengen in de samenleving, teneinde mensen – waar ook ter wereld -  in moeilijke situaties of omstandigheden te ondersteunen.

De Nieuwe Haven wil dit doel bereiken door jaarlijks schenkingen te doen aan instellingen of instanties die een Anbi-status of vergelijkbare fiscale status hebben. Deze instellingen en instanties worden door het bestuur geselecteerd, met inachtneming van de doelstelling van De Nieuwe Haven.

Stichting De Nieuwe Haven heeft niet de intentie om zelf projecten of acties in het kader van haar doelstelling op te zetten en uit te voeren. De stichting richt zich niet op het werven van vermogen van derden, maar op het verkrijgen van donaties van de (oud)ondernemers die de oprichting van de stichting hebben geïnitieerd.


Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting De Nieuwe Haven bestaat uit:

De stichting heeft geen werknemers in dienst.


Beloningsbeleid

Bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Er wordt een beperkt vacatiegeld voldaan aan de secretaris en penningmeester.


Verslag activiteiten 2017 - 2020

Stichting De Nieuwe Haven is 24 oktober 2017 opgericht en heeft door omstandigheden in 2017/2018 geen activiteiten ontplooid. 2019 was het eerste actieve jaar.

Het bestuur heeft onderzoek verricht naar instellingen en instanties die in aanmerking kunnen komen voor (een) schenking(en) in 2019 en/of daaropvolgende jaren. In het najaar van 2019 zijn de eerste schenkingen vestrekt.


De resultaten over 2019 zijn hier in te zien.

De resultaten over 2020 zijn hier in te zien.


Financiën

In de opstartfase zijn kosten gemaakt voor de oprichting van de stichting, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het openen van een bankrekening,  de bouw van een website, het verkrijgen van een domeinnaam, en het opmaken van diverse (financiële) stukken en documenten voor het verkrijging van de Anbi-status. De oprichters van de stichting hebben deze kosten voor hun rekening genomen.


Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

de heer G.J. Röling

mevrouw T.M. Berkhout

de heer J. Zwagemaker

mevrouw Y.M. Röling