Website design & creation by Nimosmeteo                                                                                                                                                                                                                   Copyright by De Nieuwe Haven

Doelstelling Stichting De Nieuwe Haven

Het ondersteunen van kansarmen in onze samenleving, in Nederland en daarbuiten, door het verstrekken van  levensonderhoud,  onderwijs en anderszins, direct of indirect door financiële ondersteuning van instellingen en instanties met eenzelfde doelstelling en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Missie en Visie

Stichting De Nieuwe Haven is in het leven geroepen door enige personen, die in hun werkzame leven een vermogen hebben opgebouwd. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid van deze personen wensen zij een deel van dit vermogen terug te brengen in de samenleving, ten einde voor mensen – waar ook ter wereld – in moeilijke situaties of omstandigheden een sprankje licht in de duisternis te verschaffen.

Het bestuur van de Stichting De Nieuwe Haven zal voornamelijk via  andere instellingen of instanties met een zelfde doelstelling, de gelden die beschikbaar zijn besteden.  

Om het uit te keren/te besteden vermogen zoveel mogelijk te benutten is door de familie Stichting De Nieuwe Haven opgericht met een ANBI-status en zullen als begunstigden eveneens instellingen of instanties die een ANBI-status hebben, door het bestuur worden geselecteerd, waardoor te betalen belastingen zoveel mogelijk worden vermeden of beperkt.